เตรียมตัวก่อนสอบ CU-AAT - โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์ - ลงโฆษณา เว็บบอร์ดสื่อโฆษณาฟรี 24 ชม. ลงโฆษณา.com

เตรียมตัวก่อนสอบ CU-AAT
โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 10, 2022, 03:00:40 pm » 153 อ่าน
CU-AAT คืออะไร?
แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทดสอบที่ใช้วัดทดสอบ GPS คณิตศาสตร์ (Matheatics) และ ภาษาไทย (Verbal) เข้าศึกษาต่อในระบบควบคุมเป้าหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสอบCU-AATแบ่งออกเป็น2ส่วน
CU-AAT Math
-Arithmetic
-Algebra
-Geometry
-Problem Solving

CU-AAT verbal
ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
-การอ่านวิเคราะห์ เช่น 
Understanding how to the different parts of a sentence fit logically together , Finding the meaning of vocabulary in context , Identifying sentence errors , Improving sentences and paragraphs

คณะที่สามารถใช้คะแนน CU-AAT เพื่อยื่นพิจารณาศึกษาต่อ
-ISE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อินเตอร์)
-EBA คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อินเตอร์)
-BALAC คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อินเตอร์)
-INDA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อินเตอร์)
-JIPP คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อินเตอร์)

การเตรียมตัวสอบ CU-AAT
การสอบ CU-AAT ต้องการวัด speed และดูว่าตอบได้เท่าไหร่ในเวลาที่จำกัด เราจะมีเวลาคิดน้อยมาก ส่วนใหญ่นักเรียนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสอบที่มีการจับเวลา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CU-AAT 
ข้อสอบ CU-AAT คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

1. CU-AAT Mathematics Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) ประกอบด้วย Arithmetic / Algebra / Geometry / Problem Solving

มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน 2. CU-AAT Verbal Section (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย - Section 1 : Critical Reading includes / Sentence completions / Passage-based reading- Problem Solving

- Section 2 : Writing includes / Improving sentences / Identifying sentence errors / Improving paragraphs

มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

ค่าสมัครสอบ CU-AAT 
ค่าสมัครสอบราคา 1,300 บาท โดยจะประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ แต่ถ้าเลือกสอบออนไลน์จะมีค่าสอบ 2,900 บาท เนื่องจากสามารถทราบผลสอบได้หลังจากสอบทันที และผลสอบ CU-AAT มีอายุ 2 ปีเหมือนกับ SAT

สนใจติว เพื่อเตรียมตัวสอบ CU-AAT
ดูรีวิวผลลัพธ์นักเรียนที่ติวกับ gimme-eng

เว็บไซต์ : https://www.gimme-eng.com/others/เตรียมตัวสอบ-cu-att-ติว-ged-ติวภา/
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/gimme.eng
instagram : https://instagram.com/gimme_eng?utm_medium=copy_link
Phone : 089-201-1985

ติว IELTS, เตรียมสอบ IELTS

 

รายการล่าสุด


   (โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)Comment #1. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 11, 2022, 12:27:46 pm » 153 อ่าน
Comment #2. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 12, 2022, 10:14:04 am » 153 อ่าน
Comment #3. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 13, 2022, 09:18:50 am » 153 อ่าน
Comment #4. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 14, 2022, 09:41:05 am » 153 อ่าน
Comment #5. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 15, 2022, 10:27:26 am » 153 อ่าน
Comment #6. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 16, 2022, 11:58:13 am » 153 อ่าน
Comment #7. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 17, 2022, 11:40:50 am » 153 อ่าน
Comment #8. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 18, 2022, 09:11:19 am » 153 อ่าน
Comment #9. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 19, 2022, 09:53:04 am » 153 อ่าน
Comment #10. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 20, 2022, 10:17:40 am » 153 อ่าน
Comment #11. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 21, 2022, 12:03:16 pm » 153 อ่าน
Comment #12. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 22, 2022, 01:07:47 pm » 153 อ่าน
Comment #13. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 23, 2022, 01:46:19 pm » 153 อ่าน
Comment #14. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 24, 2022, 10:44:14 am » 153 อ่าน
Comment #15. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 25, 2022, 11:19:24 am » 153 อ่าน
Comment #16. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 28, 2022, 03:52:37 pm » 153 อ่าน
Comment #17. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 29, 2022, 10:11:49 am » 153 อ่าน
Comment #18. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 30, 2022, 10:04:45 am » 153 อ่าน
Comment #19. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มกราคม 31, 2022, 11:43:48 am » 153 อ่าน