อภิปราย วันที่ 2 “พระรามตู่” ไม่ลาออก-แนะ “สุชาติ-โพล้เพล้” คุยเงื่อนบ้านใหญ่ - โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์ - ลงโฆษณา เว็บบอร์ดสื่อโฆษณาฟรี 24 ชม. ลงโฆษณา.com


รายการล่าสุด


   (โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)Comment #1. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2022, 11:39:09 am » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #2. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2022, 03:45:09 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #3. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2022, 01:17:20 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #4. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2022, 04:23:43 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #5. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2022, 04:30:03 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #6. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2022, 12:20:27 am » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #7. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2022, 06:35:55 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #8. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2022, 04:06:51 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #9. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2022, 04:45:58 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #10. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 01, 2022, 04:15:43 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #11. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 03, 2022, 04:05:51 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #12. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 04, 2022, 04:27:50 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #13. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 05, 2022, 04:36:34 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #14. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 06, 2022, 04:12:31 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #15. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 07, 2022, 04:51:59 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)
Comment #16. โพสต์โดย : dsmol19»เมื่อ: มีนาคม 08, 2022, 04:36:37 pm » 42 อ่าน
วันที่ 18 ก.พ. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในญัตติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 วันที่สอง (18 ก.พ. 2565)