แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์ - ลงโฆษณา เว็บบอร์ดสื่อโฆษณาฟรี 24 ชม. ลงโฆษณา.com

แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามประกาศวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติราชการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายอมร มีมะโน เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่างๆ ซึ่งพิจารณาว่าเป็นประโยชน์ในการบริหารงานราชการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รวมทั้งให้มีอำนาจติดตามและประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กันยายน  พ.ศ. 2564

ขอบคุณที่มา : ข่าวแต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   

http://www.asiamorningnews.net/?p=62214

https://www.youtube.com/watch?v=SN4ucQAc_MM


Tags :: แต่งตั้ง อมร มีมะโน, แต่งตั้ง ดร.อมร มีมะโน, แต่งตั้ง อมร, อมร มีมะโน, ดร.อมร มีมะโน

รายการล่าสุด


   (โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)Comment #1. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 03, 2021, 03:00:52 am » 385 อ่าน
update krub
Comment #2. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 04, 2021, 03:45:35 am » 385 อ่าน
555+
Comment #3. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 05, 2021, 02:30:20 am » 385 อ่าน
ขอบคุณ admin
Comment #4. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 07, 2021, 01:55:04 am » 385 อ่าน
ดันจร้าา
Comment #5. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 08, 2021, 01:46:14 am » 385 อ่าน
ดันดัน
Comment #6. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 09, 2021, 01:30:45 am » 385 อ่าน
update kaaa
Comment #7. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 10, 2021, 01:19:52 am » 385 อ่าน
update jaaa
Comment #8. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 11, 2021, 01:04:42 am » 385 อ่าน
ฝากด้วยค่าาาา
Comment #9. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 12, 2021, 04:45:59 am » 385 อ่าน
ฝากด้วยครับ
Comment #10. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 13, 2021, 04:06:43 am » 385 อ่าน
update kaaa
Comment #11. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 14, 2021, 04:27:34 am » 385 อ่าน
up up
Comment #12. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 16, 2021, 03:57:14 am » 385 อ่าน
up up
Comment #13. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 17, 2021, 03:10:18 am » 385 อ่าน
จัดไป
Comment #14. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 18, 2021, 02:51:39 am » 385 อ่าน
ดันครับ
Comment #15. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 19, 2021, 01:07:12 am » 385 อ่าน
up up
Comment #16. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 20, 2021, 02:15:29 am » 385 อ่าน
up up
Comment #17. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 21, 2021, 03:36:33 am » 385 อ่าน
ดันดัน
Comment #18. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 23, 2021, 02:32:53 am » 385 อ่าน
555+
Comment #19. โพสต์โดย : Shopd2»เมื่อ: ตุลาคม 24, 2021, 03:08:50 am » 385 อ่าน
ฝากด้วยครับ