ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ สัมมนาออนไลน์ Growth Mindset - โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์ - ลงโฆษณา เว็บบอร์ดสื่อโฆษณาฟรี 24 ชม. ลงโฆษณา.com

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ สัมมนาออนไลน์ Growth Mindset
โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 25, 2021, 07:33:40 pm » 186 อ่าน


ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ สัมมนาออนไลน์ Growth Mindset

Growth Mindset คืออะไรและ พัฒนาได้อย่างไร เรียนเชิญมาร่วมฟังบรรยายถึงความคิดแบบเติบโตว่า คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เราพัฒนาความคิดแบบนี้ได้

สัมมนา Online ผ่าน Google Meet
วันที่  27 ตุลาคม 2021 (เวลา 19:30-20:30)
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform

รายการล่าสุด


   (โปรโมท โฆษณาประชาสัมพันธ์)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)


   (ซื้อขายสินค้าอื่นๆทั่วๆไป)Comment #1. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 26, 2021, 08:08:58 pm » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #2. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 27, 2021, 09:16:05 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #3. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 28, 2021, 07:54:16 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #4. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 29, 2021, 08:40:03 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #5. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 30, 2021, 08:04:27 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #6. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: ตุลาคม 31, 2021, 10:32:01 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #7. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2021, 07:48:52 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #8. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2021, 08:54:56 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #9. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2021, 08:15:34 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #10. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2021, 07:52:00 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #11. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2021, 08:11:57 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #12. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2021, 08:34:56 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #13. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2021, 08:18:25 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #14. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2021, 08:27:06 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #15. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2021, 07:54:01 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #16. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2021, 08:24:55 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #17. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2021, 08:06:53 am » 186 อ่าน
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #18. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2021, 08:55:39 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform
Comment #19. โพสต์โดย : iammu»เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2021, 08:42:10 am » 186 อ่าน
สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh377xAPWXUjkdmHvpGfnLMYko0qeFs31Aa0lyIX3RDOTHPg/viewform